สถ.แจงปมเงินเบี้ยชราไม่พอ ชี้ คนแก่เพิ่มขึ้น-คนตายน้อย ย้ำถังไม่แตก

สถ.แจงปมเงินเบี้ยชราไม่พอ ชี้ คนแก่เพิ่มขึ้น-คนตายน้อย ย้ำถังไม่แตก

  ข่าวสด นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) กระทรวงมหาดไทย (มท.) เปิดเผยว่า การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และคนพิการ ในเดือน ก.ย. สิ้นปีงบประมาณ 2563 ซึ่งมีปัญหาเกิดขึ้นจ่ายไม่ได้ทันกำหนดวันที่ 10 ของทุกเดือนที่ผ่าน เพราะมีตัวเลขที่ได้รับเบี้ยยังชีพเพิ่มขึ้นคนสูงอายุเพิ่มมากขึ้น คนเสียชีวิตช้าลง ทำให้เงินที่สำนักงบประมาณจัดสรรไว้ให้ตอนต้นปีงบประมาณไม่เพียงพอ นายประยูร กล่าวต่อว่า อย่างไรก็ตาม อุปสรรคดังกล่าวไม่เป็นปัญหา สถ. สามารถมีงบประมาณที่จะนำมาจ่ายเบี้ยยังชีพได้ ซึ่งกำลังเร่งดำเนินการอยู่ แต่ไม่ต้องห่วง เรื่องเบี้ยผู้สูงอายุ และคนพิการ …

Read More