กองทุนรวมผสม คืออะไร (ฉบับนักลงทุนมือใหม่)

กองทุนรวมผสม

กองทุนรวมผสม (Mixed Fund) อธิบายความหมายง่ายๆ ก็คือ เป็นกองทุนที่กระจายความเสี่ยงในตราสารหนี้และหุ้นด้วย หากพูดถึงระดับความเสี่ยงของกองทุนรวมชนิดนี้ก็อยู่ที่ระดับปานกลาง โดยกองทุนรวมประเภทนี้จะมีการแบ่งสัดส่วนในการลงทุนอย่างเห็นได้ชัดทั้งสองแบบเลย เช่น กการลงทุนในหุ้นก้จะมีสัดส่วนไม่เกิน 65 % หรืออาจจะมากกว่านั้นขึ้นอยู่กับการตัดสินของผู้ดูแลกองทุน ก็คือ บริษัทหลักทรัพย์ ในการเลือกลงทุนในกองทุนรวมผสม ท่านสามารถเลือกได้ด้วยตัวเองเลยว่าเราจะลงทุนในรูปแบบไหน แต่ก็ต้องทำความเข้าใจก่อนว่า ถ้าหากเลือกลงทุนในหุ้นได้ผลตอบแทนสูงในขณะเดียวกันก็ต้องเผชิญกับความเสี่ยงที่สูงด้วยเช่น ในขณะเดียวกันหากเลือกลงทุนในตราสารหนี้ก็จะได้ผลตอบแทนต่ำและเพราะระดับความผันผวนก็ต่ำเช่นกัน หรือตัวเราเองสามารถรับความเสี่ยงในระดับปานกลางได้ก็สามารถลงได้กับกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ก็ได้เช่นกัน สรุปง่ายสั้นๆ เกี่ยวกองทุนรวมผสมก็คือ กองทุนที่เหมาะกับการกระจายความเสี่ยงได้หลายระดับในเวลาเดียวกันนั้นเอง

 

ตัวอย่างกองทุนรวมผสม ที่จ่ายผลตอบแทนดี ได้แก่

1. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 4 SCBSMART4 (ชนิดจ่ายเงินปันผล) รับผิดชอบโดยบริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์SCB โดยมูลค่าการซื้อขั้นต่ำครั้งแรกอยู่ที่ 1,000 บาท มูลค่าการซื้อขั้นต่ำครั้งถัดไปอยู่ที่ 1,000 บาท และมูลค่าการขายคืนขั้นต่ำอยู่ที่ 1,000 บาทเช่นกัน

2. กองทุนเปิดเค ฟิต แอลโลเคชั่น XL K-FITXL (ไม่จ่ายเงินปันผล) รับผิดชอบโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด มูลค่าการซื้อขายขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรกอยู่ที่ 500 บาท มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป 500บาท และมูลค่าการขายคืนอยู่ที่ 500 บาทเช่นกัน

3. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 3 SCBSMART3 (ชนิดจ่ายเงินปันผล) รับผิดชอบโดยบริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์SCB มูลค่าการซื้อขั้นต่ำครั้งแรกอยู่ที่ 1,000 บาท มูลค่าการซื้อขั้นต่ำครั้งถัดไปอยู่ที่ 1,000 บาท และมูลค่าการขายคืนขั้นต่ำอยู่ที่ 1,000 บาทเช่นกัน

4. กองทุนเปิดเค ฟิต แอลโลเคชั่น L K-FITL (ไม่จ่ายเงินปันผล) รับผิดชอบโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด มูลค่าการซื้อขายขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรกอยู่ที่ 500 บาท มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป 500บาท และมูลค่าการขายคืนอยู่ที่ 500 บาทเช่นกัน

5. กองทุนเปิดทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะสั้น TMBAASF รับผิดชอบโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด ป็นกองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศบางส่วน โดยมีนโยบาย ป้องกันความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

 

ข้อดีของการลงทุนในกองทุนรวมแบบผสม ในส่วนของข้อดีนั้นก็คือการได้เงินปันผลหรือผลตอบแทนที่และสูง ในขณะเดียวกันสามารถกระจายความเสี่ยงได้เป็นอย่างดี ด้วยกลวิธีการกำหนดสัดส่วนของการลงทุนตราสารหนี้กับตราสารทุนรวมถึงกองทุนอื่นๆนั้น ทำให้ภาพรวมของกองทุนรวมแบบผสมมีความเสี่ยงที่สามารถแบกรับได้นั้นเอง

กองทุนรวมแบบผสมเหมาะกับใคร เนื่องจากว่าเป็นกองทุนที่มีความเสี่ยงอยู่ในระดับปานกลาง ดังนั้นบุคคลที่เหมาะสมกับกองทุนประเภทนี้ ต้องเป้นบุคคลที่สามารถยอมรับความเสี่ยงได้ในระดับหนึ่งเหมาะสำหรับบุคคลที่ต้องการออมเงินระยะยาวช่วงระยะเวลา 1-3 ปี นั้นเอง

ท้ายที่สุดนี้เป็นที่ทราบกันดีว่าทุกการลงทุนย่อมมีความเสี่ยงเสมอ ดังนั้นนักลงทุนทั้งหลายจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทำการศึกษาให้ดีก่อนลงทุน หากท่านใดอยากเป็นบุคคลที่ประสบความสำเร็จทางด้านการเงิน วันนี้ท่านสามารถเป็นบุคคลที่ประสบความสำเร็จทางการเงินได้เช่นกัน เปลี่ยนวิธีการเก็บเงินจากการออมเงินเป็นการลงทุน

 

ที่มา : www.teen-investment.com

ติดตาม ข่าวสด ได้ที่เว็บไซต์ www.thenation-news.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *