พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ พระราชทานยศทหารเป็นกรณีพิเศษ 469ราย

พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ พระราชทานยศทหารเป็นกรณีพิเศษ 469ราย

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ พระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานยศทหารเป็นกรณีพิเศษ จำนวน 469 ราย

 

วันที่ 15 ต.ค. ข่าวสด เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศทหารเป็นกรณีพิเศษ ความว่า มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศทหารต่ำกว่าชั้นนายพลเป็นกรณีพิเศษ ให้แก่นายทหารสัญญาบัตรและนายทหารประทวน สังกัดกระทรวงกลาโหมที่ได้รับราชการมาด้วยความเรียบร้อยเป็นผลดีทางราชการ จำนวน 469 ราย ดังนี้

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 1.พันโท สันทนะ บุรินทรามาตย์ เป็น พันเอก, 2.พันโท อนัน เรียบจันทึก เป็น พันเอก, 3.นาวาโท ธนาสิทธิ์ เสือส่าน เป็น นาวาเอก, 4.นาวาโทหญิง พนมพร อานยงค์ เป็น นาวาเอกหญิง, 5.พันตรี โอภาส แสงทับทิม เป็น พันโท

6.ร้อยเอกหญิง ณัฐชไม สุขโข เป็น พันตรีหญิง, 7.ร้อยโท ปริญญา ลิ้มประเสริฐ เป็น ร้อยเอก, จ่าสิบเอก พินิจ บุญมาก เป็น ร้อยตรี, 9.จ่าสิบเอก รณชัย เพ็งมณี

กองบัญชาการกองทัพไทย 10.พันโท เกรียงเดช คนน้อย เป็น พันเอก, 11.พันโท วัฒนชัย บุญจันทร์ เป็น พันเอก, 12.พันโท ผาแดง อัญญเวชสัมฤทธิ์ เป็น พันเอก, 13.พันโท ฤชา บุญตาม เป็น พันเอก 14.พันโท ชาติชาย คงเทียน เป็น พันเอก, 15.นาวาอากาศโท ชัยฤกษ์ คงเมือง เป็น นาวาอากาศเอก

อ่านรายละเอียดต่อที่นี่

พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ พระราชทานยศทหารเป็นกรณีพิเศษ 496ราย

 

 

 

 

 

ที่มา: www.khaosod.co.th

ติดตาม ข่าวสด ได้ที่เว็บไซต์ www.thenation-news.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *