ดีเดย์15ต.ค. บัตรทองกทม. ใช้ผ่านแอพเป๋าตังสุขภาพ เปิด16บริการ ฝากครรภ์-ตรวจโรค

ดีเดย์15ต.ค. บัตรทองกทม. ใช้ผ่านแอพเป๋าตังสุขภาพ เปิด16บริการ ฝากครรภ์-ตรวจโรค

ดีเดย์15ต.ค. บัตรทองกทม. ใช้ผ่านแอพเป๋าตังสุขภาพ เปิด16บริการ ฝากครรภ์-ตรวจโรค นำร่องพื้นที่ กทม.ก่อน สกัดการทุจริตเบิกเงินบัตรทอง

 

วันที่ 12 ต.ค.2563 ข่าวสด นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี รองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวถึงความคืบหน้าการป้องกันการทุจริต หลังพบคลินิกใน กทม.ทุจริตเบิกจ่ายเงินส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค กองทุนบัตรทอง ว่า วันที่ 15 ต.ค. นี้ สปสช.ร่วมกับ ธนาคารกรุงไทย เตรียมเปิดตัวโครงการพัฒนาระบบดิจิทัล เฮลธ์ แพลตฟอร์ม ผ่าน กระเป๋าตังสุขภาพ หรือ “Health Wallet” บนแอปพลิเคชันเป๋าตัง นำร่องในพื้นที่ กทม.

เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนทุกสิทธิ ทั้งสวัสดิการข้าราชการ ประกันสังคม บัตรทอง และสิทธิรักษาพยาบาลอื่นๆ ในการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพ นำร่องในส่วนสิทธิบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคที่ครอบคลุมคนไทยทุกสิทธิการรักษาพยาบาล ถือเป็นการส่งเสริมการใช้ข้อมูลให้เกิดประสิทธิภาพ

ระบบ “กระเป๋าตังสุขภาพ” ประชาชนสามารถรับบริการ อาทิ ตรวจสอบข้อมูลสิทธิและเงื่อนไขการเข้ารับบริการ นัดหมายเพื่อเข้ารับบริการล่วงหน้ากับหน่วยบริการ ค้นหาหน่วยบริการที่อยู่ใกล้ แจ้งเตือนนัดหมายการเข้ารับบริการ และยืนยันตัวตนแทนบัตรประชาชนในการเข้ารับบริการ เป็นต้น

 

 

ทั้งนี้เป็นบริการเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนใช้สิทธิส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคก่อนรักษา และยังเป็นข้อมูลภาพรวมสุขภาพให้กับหน่วยงาน เพื่อนำมาใช้ในการบริหารจัดการระบบสุขภาพได้ นอกจากนี้บริการในระบบนี้ยังช่วยให้หน่วยบริการจัดบริการอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดความแออัด สามารถให้บริการได้อย่างรวดเร็ว ส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการ และความพึงพอใจของประชาชน และจะขยายไปยังจังหวัดอื่นๆต่อไป

สำหรับโครงการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคตามกลุ่มวัยภายใต้สิทธิระบบบัตรทอง 16 บริการ ดังนี้

1.วัคซีน ได้แก่ วัคซีนป้องกันโรคตามฤดูกาล การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคด้วยวัคซีนในเด็กอายุแรกเกิดถึง 14 ปี และการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ด้วยวัคซีนในผู้ใหญ่

2.การคัดกรองความเสี่ยงในกลุ่มภาวะโรคเมตาบอลิก

3.การตรวจคัดกรองมะเร็งสตรี ได้แก่ มะเร็งเต้านม โดยเจ้าหน้าที่ มะเร็งปากมดลูกโดยวิธี Pap Smear มะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี HPV DNA

4.การให้สุขศึกษา ความรู้ และคำแนะนำด้านสุขภาพ

5.การดูแลเฝ้าระวังโรคซึมเศร้าในผู้ที่มีโรคเรื้อรัง ผู้สูงอายุ และผู้พิการ

6.วางแผนครอบครัว คุมกำเนิด

7.การตรวจคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้น)

8.ตรวจคัดกรอง ประเมินพัฒนาการ และการกระตุ้นพัฒนาการเด็ก

9.การฝากครรภ์

10.การตรวจสุขภาพหญิงหลังคลอด

11.การตรวจคัดกรองภาวะพร่องไทรอยด์ฮอร์โมนในทารกแรกเกิด

12.คลินิกผู้สูงอายุครบวงจร

13.คัดกรองสุขภาพในกลุ่มแรงงานนอกระบบ ในกลุ่มผู้ขับขี่รถ

14.การคัดกรองภาวะซีด

15.คัดกรองความสามารถในการประกอบกิจวัตรในผู้สูงอายุ ตาม ADL

16.บริการคัดกรองโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่

ที่มา: www.khaosod.co.th
ติดตาม ข่าวสด ได้ที่เว็บไซต์ www.thenation-news.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *