เก็บ 30 บาทต่อวันไม่จำกัดเที่ยว แผนฟื้นฟูกิจการ ขสมก. ฝันปี 72 ฟื้นแน่หากทำได้ตามแผน

เก็บ 30 บาทต่อวันไม่จำกัดเที่ยว แผนฟื้นฟูกิจการ ขสมก. ฝันปี 72 ฟื้นแน่หากทำได้ตามแผน

นายสุระชัย เอี่ยมวชิรสกุล ผอ.ขสมก. เปิดเผยว่า ในวันที่ 1 ตุลาคม เป็นวันคล้ายวันก่อตั้ง ขสมก. ครบรอบ 44 ปี โดยปีนี้ ขสมก.จะดำเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการ โดยพัฒนาเป็น ขสมก.โฉมใหม่ (New BMTA) ซึ่งประชาชนสามารถมองเห็นการเปลี่ยนแปลงของ ขสมก.ได้อย่างเป็นรูปธรรม ดังนี้ 1.การเช่ารถโดยสารปรับอากาศไฟฟ้า (EV) แบบชานต่ำ จำนวน 2,511 คัน ซึ่งเมื่อรวมกับรถโดยสารปรับอากาศ (NGV) จำนวน 489 คัน ที่ ขสมก.จัดซื้อไว้เดิม จะทำให้ ขสมก.มีรถโดยสารปรับอากาศให้บริการประชาชน จำนวน 3,000 คัน 2.เมื่อ ขสมก. สามารถจัดเช่ารถโดยสารปรับอากาศไฟฟ้าได้ครบตามจำนวนแล้ว ก็จะปลดระวางรถโดยสารปรับอากาศเครื่องยนต์ดีเซลและรถโดยสารธรรมดาทั้งหมด ทำให้ในอนาคต ขสมก.จะมีแต่รถโดยสารปรับอากาศใช้พลังงานเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

3.การนำระบบบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-ticket) มาใช้อย่างเต็มรูปแบบ โดยการติดตั้งเครื่องอ่านบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์บริเวณประตูรถโดยสาร แทนการแตะบัตรที่เครื่อง EDC ของพนักงานเก็บค่าโดยสาร 4.การจัดเก็บค่าโดยสารในอัตรา 30 บาท/คน/วัน ไม่จำกัดจำนวนเที่ยวและจำนวนเส้นทาง เหมาะสำหรับประชาชนที่ใช้บริการรถโดยสารวันละหลายๆเที่ยว เพราะช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย ส่วนประชาชนที่ใช้บริการเพียงวันละ 1 เที่ยว ขสมก.จะจัดเก็บค่าโดยสารเพียงเที่ยวละ 15 บาทเท่านั้น 5.การปรับปรุงเส้นทางเดินรถไม่ให้ทับซ้อนกัน และเชื่อมต่อกับระบบขนส่งมวลชนอื่นๆ จำนวน 162 เส้นทาง แบ่งเป็นเส้นทางของ ขสมก. 108 เส้นทาง และ ข่าวสด เส้นทางของเอกชน 54 เส้นทาง 6.การพัฒนาอู่บางเขนและอู่มีนบุรีในเชิงธุรกิจ เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับ ขสมก. 7.เมื่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบแผนฟื้นฟูกิจการ สำนักบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) จะรับภาระยอดหนี้คงค้าง ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ของ ขสมก. 8.เมื่อ ขสมก.ดำเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการได้อย่างสมบูรณ์แล้ว จะทำให้ ขสมก.มี EBITDA (Earning before interest, tax, Depreciation and Amortization : กำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษีค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย) กลับมาเป็นบวก ภายในปี 2572.

 

ที่มา : www.thairath.co.th

ติดตาม ข่าวสด ได้ที่เว็บไซต์  www.thenation-news.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *