เพจดัง ยกข้อมูลประวัติศาสตร์ โต้ช่องส่องผี มั่วปมเสียชีวิตสุนทรภู่

เพจดัง ยกข้อมูลประวัติศาสตร์ โต้ช่องส่องผี มั่วปมเสียชีวิตสุนทรภู่

เพจ โบราณนานมา แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นการเสียชีวิตของสุนทรภู่ หลังรายการช่องส่องผี ได้พูดถึงเรื่องราวของสุนทรภู่ และประเด็นการเสียชีวิตซึ่งไม่ตรงกับข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ ความว่า สุนทรภู่ เสียชีวิตที่ไหน ?

เมื่อสักครู่ นั่งเปิดยูทูบ แล้วคลิปไลฟ์ ช่องส่องผี EP.57 ก็เด้งขึ้นมาพอดี เลยคลิกเข้าไปดู โดยตอนนี้ไปที่วัดเทพธิดารามวรวิหาร กรุงเทพมหานคร และจะพูดถึงเรื่องราวของสุนทรภู่ด้วย

นั่งฟังดูรายการตอนนี้ เขาก็ให้ข้อมูลที่ผิดๆ หลายเรื่องด้วยกัน หนึ่งในนั้นคือ สุนทรภู่ เสียชีวิตที่ไหน ? ในรายการอาจารย์เรนนี่บอกว่า “...สุนทรภู่ เสียชีวิตที่เมืองแกลง จังหวัดระยอง...

วาระสุดท้ายของชีวิต “สุนทรภู่” ไม่ค่อยมีใครพูดถึง โดยเฉพาะเรื่องที่ว่าชีวิตในบั้นปลายนั้น ท่านเป็นอยู่อย่างไร ตายที่ไหน และยังได้แต่งวรรณคดีอีกหรือไม่

ใน “ประวัติสุนทรภู่” ที่สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ทรงเรียบเรียงไว้ก็ไม่ระบุว่า “สุนทรภู่” ถึงแก่กรรมที่ไหนเมื่อไร ทรงเขียนตอนจบสั้นมากแค่ว่า

“...ตั้งแต่สุนทรภู่ได้เป็นที่พระสุนทรโวหาร รับราชการอยู่ ๕ ปี ถึงแก่กรรมในรัชชกาลที่ ๔ เมื่อปีเถาะ พ.ศ.๒๓๙๘ มีอายุได้ ๗๐ ปี...”

ถ้าถามถึงหลักฐานว่า “สุนทรภู่” เสียชีวิตที่ไหน ตอนนี้ก็คงมี ๒ หลักฐานหลัก ๆ คือ

๑. “ประวัติสุนทรภู่” ฉบับพระยาปริยัติธรรมธาดา ฉลอง ๒๒๒ ปีมหากวีรัตนโกสินทร์ ในหน้า ๓๓ และ ๘๐ ระบุไว้ว่า

“...เมื่อสุนทรภู่ชราก็กราบถวายบังคมลาออกจากราชการ รวบรวมทุนทรัพย์ไปซื้อที่สวนอยู่บางระมาด ติดกับที่สวนบ้านของเจ้าคุณธรรมถาวรวัดระฆัง ที่ดินแปลงที่ซื้อมีผู้บอกเล่าว่าเป็นของนายจุ้ย ปู่ของนายกลั่นผู้เป็นลูกบุญธรรมของท่าน

เมื่อซื้อที่ได้สุนทรภู่ก็ไม่ได้ทำสวน แต่มีรายได้จากการแต่งหนังสือและเพลงยาวไปตามเรื่อง มีคนมาว่าจ้างเสมอ ท่านก็คงจะอยู่อย่างคหบดีชาวสวน มีรายได้ไม่ขาดแคลนจากการแต่งเพลงยาว มีบ่าวคนหนึ่งชื่ออ้ายโข่ เป็นคนดูแสสวน อ้ายโข่เป็นคนเกะมะเหรกเกเร ก่อเรื่องอยู่เนืองๆ เมื่อรู้ถึงนาย สุนทรภู่ก็เรียกมาอบรม เฆี่ยนตีไม่ปรานี แต่อ้ายโข่ก็ไม่เข็ดหลาบ สุนทรภู่อยู่มาจนอายุ ๘๐ เศษ ก็ถึงแก่กรรมที่สวนบางระมาดนั่นเอง...”

๒. เปลื้อง ณ นคร ได้กล่าวถึงการเสียชีวิตของ “สุนทรภู่” ไว้ในบทความเรื่อง “ใครแต่งนิราศวัดเจ้าฟ้า สุนทรภู่ หรือ เณรหนูพัด” ในหนังสือศิลปวัฒนธรรม ปีที่ ๑๐ ฉบับที่ ๔ ว่า

“..ท่านจันทร์ (หม่อมเจ้าจันทร์จิรายุ) บอกว่า น.ม.ส. (กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์) พูดให้ท่านฟังว่า สุนทรภู่ตายที่พระราชวังเดิมที่ห้องใกล้ ๆ กับ พระยามณเฑียร (บัว) ซึ่งเป็นพ่อเลี้ยงของสมเด็จพระปิ่นเกล้า ฯ แต่บางรายก็บอกว่าไปตายที่คลองบางหลวงโดยบอกว่าสุนทรภู่ไปทำสวนอยู่ที่นั่น...” ข่าวสด

๓. เทพ สุนทรศารทูล ได้เขียนไว้ในหนังสือเรื่อง “ชีวประวัติพระสุนทรโวหาร (ภู่ ภู่เรือหงส์)” กล่าวถึงการตายของสุนทรภู่ ดังนี้

“...พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวสวรรคต เมื่อวันที่ ๗ มกราคม พ.ศ. ๒๔๐๘ สุนทรภู่ก็หมดที่พึ่ง ต้องออกไปอยู่บ้านแถวฝั่งธนบุรี (ตามที่บางท่านว่า) แต่บางทีก็อยู่ในวังหน้าต่อไป โดยอาศัยใบบุญอยู่กับกรมพระราชวังบวรวิไชยชาญ พระราชโอรสของพระปิ่นเกล้าฯ จนกระทั่งถึงแก่กรรมตามเจ้านายไปเมื่อ พ.ศ. ๒๔๑๐ อายุ ๘๑ ปี...”

สรุป เรื่องสถานที่เสียชีวิตของ “สุนทรภู่”

๑. กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ไม่ได้กล่าวไว้
๒. พระยาปริยัติธรรมธาดา คือ “บ้านทีบางระมาด ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ”
๓. เปลื้อง ณ นคร คือ “วังเดิม, คลองบางหลวง กรุงเทพฯ”
๔. เทพ สุนทรศารทูล คือ “วังหน้า กรุงเทพฯ”

หลักฐานทั้งหมดนี้ อาจกล่าวต่างกันเรื่องอายุที่เสียชีวิตของ “สุนทรภู่” และเรื่องสถานที่ที่เสียชีวิต แต่ทั้ง ๓ หลักฐานนี้กล่าวตรงกันอย่างหนึ่ง คือ “สุนทรภู่เสียชีวิตที่กรุงเทพฯ ไม่ใช่ที่เมืองแกลง จังหวัดระยอง”

 

ที่มา : www.khaosod.co.th

ติดตาม ข่าวสด ได้ที่เว็บไซต์  www.thenation-news.com

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *