พิษณุโลก ยังห้ามขายเหล้า-เบียร์ ต่ออีก 1 เดือน เผยเหตุผลต้องเข้ม

พิษณุโลก ยังห้ามขายเหล้า-เบียร์ ต่ออีก 1 เดือน ผู้ว่าฯเซ็นคำสั่ง เผยเหตุผลต้องเข้ม ชี้ยังพบกลุ่มเสี่ยงเดินทางเข้าออกจังหวัดอย่างต่อเนื่อง

 

 

เมื่อวันที่ 3 พ.ค. ข่าวสด ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในการสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 6) และ ด้วยเป็นการสมควรผ่อนคลายการบังคับใช้บางมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ตามลำดับขั้นตอนการควบคุมโอกาสเสี่ยงของบุคคล สถานที่ และประเภทกิจกรรมที่เกี่ยวข้องเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนด้านเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงตามหลักเกณฑ์ ขององค์การอนามัยโลก และตามผลการประเมินสถานการณ์ของฝ่ายสาธารณสุข

หนึ่งในมาตรการผ่อนคลายคือ การห้ามจำหน่ายสุรานั้น อนุญาตให้จำหน่ายสุราได้ แต่ห้ามดื่มสุราภายในร้าน ให้ซื้อกลับไปดื่มที่บ้านได้

ล่าสุดจังหวัดพิษณุโลก ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิษณุโลก ก่อนมีมติคคำสั่งเพื่อเป็นการควบคุมโรคโควิด-19 ซึ่งลงนามโดยนายพิพัฒน์ เอกภาพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก จำนวน 5 ข้อ ประกอบด้วย 1.ห้ามบุคคลภายออกนอกเคหสถานระหว่าง 22:00 น.ถึง 14:00 นของวันรุ่งขึ้น 2.ห้ามผู้ใดทำกิจกรรมบางอย่างดังต่อไปนี้ คือ 1.ห้ามการใช้อาคาร สถานที่ของโรงแรมและสถาบันการศึกษาทุกประเภท เพื่อจัดการเรียนการสอน การสอบ การฝึกอบรมหรือการจัดกิจกรรมใดที่มีผู้เข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนมากแต่การดำเนินการสื่อสารแบบทางไกลหรือด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์

 

 

 

2.ห้ามผู้ใดจัดกิจกรรมที่มีผู้เข้าร่วมเป็นจำนวนมากในลักษณะมั่วสุมประชุมกัน อาจมีโอกาสติดต่อสัมพันธ์ได้ง่าย 3.ห้ามร้านค้าหรือสถานประกอบการขายสุรา

4.ห้ามผู้ใดใช้ท่าอากาศยานพิษณุโลกเพื่อการขึ้นลงของอากาศยาน เว้นแต่เป็นไปตามประกาศเงื่อนไขหรือเงื่อนเวลาที่มีผู้อำนาจตามกฎหมายว่าด้วยการเดินอากาศกำหนด 5.ให้ผู้ซึ่งพนักงานควบคุมโรคติดต่อหรือพนักงานเจ้าหน้าที่สั่งหรือกำหนดเป็นเงื่อนไขในการเดินทางเข้ามาในเขตพิษณุโลกให้แยกกักกัน หรือที่ราชการกำหนดไว้ โดยมติดังกล่าว มีผลไปจนถึงวันที่ 31 พ.ค.63

รายงานข่าวแจงว่าระบุว่าทั้ง 5 ข้อมาตรการที่ยังต้องมีการควบคุมออกไปอีก 1 เดือน โดยเฉพาะการห้ามจำหน่ายสุรานั้น มีเหตุผลเนื่องจากยังมีผู้ที่เดินทางเข้าออกจังหวัดพิษณุโลก ที่มาจากจังหวัดกลุ่มเสี่ยง ทำให้มติคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิษณุโลก ได้มีป้องกันการแพร่ระบาดออกไปอีก

จากข้อกำหนดดังกล่าวโดยเฉพาะการห้ามจำหน่ายสุราไปอีก 1 เดือน นั้น ส่งผลให้ร้านค้า ร้านสะดวกซื้อในจังหวัดพิษณุโลก ได้ปิดป้ายประกาศตามคำสั่งผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เพื่อมิให้ลูกค้ามาถามซื้อกันต่อไปอีก 1 เดือน

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา: www.khaosod.co.th

ติดตาม ข่าวสด ได้ที่เว็บไซต์ www.thenation-news.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *