พิษณุโลก ยังห้ามขายเหล้า-เบียร์ ต่ออีก 1 เดือน เผยเหตุผลต้องเข้ม

    เมื่อวันที่ 3 พ.ค. ข่าวสด ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในการสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 6) และ ด้วยเป็นการสมควรผ่อนคลายการบังคับใช้บางมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19…

ประกันสังคม มาตรา 33 39 40 ได้รับความช่วยเหลืออะไรบ้างในช่วงโควิด-19

สรุปสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนมาตรา 33, 39 และ 40 จะได้รับความช่วยเหลือจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 อย่างไรบ้าง จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่ทำให้ห้างร้าน รวมถึงสถานประกอบกิจการต้องปิดชั่วคราวส่งผลกระทบต่อรายได้ และการว่างงานในกลุ่มแรงงานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ก็ได้ให้ความช่วยเหลือกับกลุ่มผู้ประกันตนมาตรา 33, 39 และ 40…