โพล ชี้ ปชช.รู้ "รบ.-บิ๊กตู่"ทำงานหนัก แก้โควิด-19 โดนใจสุด รักษาติดเชื้อ

โพล ชี้ ปชช.รู้ "รบ.-บิ๊กตู่"ทำงานหนัก แก้โควิด-19 โดนใจสุด รักษาติดเชื้อ

โพล ชี้ คนกว่า 67% รับรู้ รัฐบาลนำโดย "บิ๊กตู่" ทุ่มเททำงานหนัก แก้โควิด-19 หากเทียบกับผู้นำต่างชาติ-กว่า 70% ชี้ การรักษาของแพทย์ แก้ปัญหาได้ดี ส่วนโดนใจ ปชช.มากสุด ลด "ค่าไฟ-น้ำ-น้ำมัน" 

สำนักวิจัย ซูเปอร์โพล นำเสนอผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง อะไรโดนใจประชาชน ช่วงโควิด-19

วันที่ 25 เม.ย. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) เสนอผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง อะไรโดนใจประชาชน ช่วงโควิด-19 กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ โดยดำเนินเก็บข้อมูลแบบผสมผสาน (Mixed Method) ทั้งการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ การลงพื้นที่ และการเก็บข้อมูลในโลกโซเชียลทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) จำนวน 1,358 ตัวอย่าง ดำเนินโครงการระหว่างวันที่ 20-24 เมษายน พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา

เมื่อถามถึง การทุ่มเททำงานของรัฐบาลแก้ปัญหาโควิด-19 เปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 67.3 ระบุ รัฐบาลทุ่มเททำงานค่อนข้างมาก ถึง มากที่สุด ในขณะที่ร้อยละ 32.7 ระบุค่อนข้างน้อย ถึง ไม่ทุ่มเทเลย ที่น่าสนใจคือ เมื่อถามถึงการทำงานของ นายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เปรียบเทียบกับ ผู้นำประเทศอื่นๆ ในการรับรู้ของประชาชน พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 63.3 ระบุ นายกรัฐมนตรีของไทย ทำงานได้ดี ดีมาก ดีเยี่ยม ในขณะที่ร้อยละ 36.7 ระบุไม่ค่อยดี ดีน้อย ไม่ดีเลย

อย่างไรก็ตาม เมื่อถามถึง อะไรโดนใจประชาชน แก้ปัญหาได้ดี ช่วงวิกฤตโควิด-19 พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 70.8 ระบุ การดูแล รักษา ฟื้นฟู ผู้ติดเชื้อของ แพทย์ พยาบาล และ อสม. ในขณะที่ ร้อยละ 48.7 ระบุ การสนับสนุนการแพทย์ ของ กระทรวงสาธารณสุข และร้อยละ 8.5 ระบุ การทำงานช่วยเหลือประชาชนของ หน่วยกู้ภัย

ที่น่าพิจารณา คือ อะไรโดนใจประชาชน ช่วงวิกฤติโควิด-19 ด้านเศรษฐกิจ ลดภาระค่าใช้จ่าย หลังมาตรการ อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 53.8 ระบุ การลดค่าไฟฟ้า ลดราคาน้ำมัน ของกระทรวงพลังงาน ในขณะที่ร้อยละ 44.6 ระบุ การแจกเงินของกระทรวงการคลัง และร้อยละ 37.8 ระบุ การลดค่าไฟฟ้า น้ำประปา ของกระทรวงมหาดไทย ตามลำดับ ข่าวสด

ผอ.ซูเปอร์โพล กล่าวว่า ผลโพลชิ้นนี้ ชี้ให้เห็นว่า หลังรัฐบาลออกมาตรการ อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาตินั้น ประชาชนส่วนใหญ่รับรู้การทำงานของรัฐบาล นำโดยนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่ประชาชนระบุว่า ทำงานได้ดี ดีมาก ดีเยี่ยม กระจายกันไปเมื่อเปรียบเทียบกับบรรดาผู้นำประเทศอื่นๆ ในการรับรู้ของประชาชน และมาตรการช่วยเหลือประชาชนของกระทรวงต่างๆ ทั้งใน ด้านเศรษฐกิจและสังคม ที่เห็นได้ชัดเจน จับต้องได้เข้าถึงประชาชนได้อย่างทั่วถึง ได้แก่ การลดค่าไฟฟ้าระลอกล่าสุด ที่ครอบคลุมและทั่วถึงโดนใจประชาชนส่วนใหญ่ครอบคลุม 22 ล้านครัวเรือนของประเทศ และมาตรการแจกเงินของกระทรวงการคลัง ที่อาจจะมีกระแสวิพากษ์วิจารณ์แต่ผลสำรวจพบว่า จำนวนมากได้รับประโยชน์ช่วยลดภาระค่าใช้จ่าย ส่วนปัญหาที่เกิดขึ้นน่าจะมาจาก การสื่อสารและการบริหารจัดการในระบบฐานข้อมูล หรือ Big Data ของรัฐบาล

 

ที่มา: www.thairath.co.th

ติดตาม ข่าวสด ได้ที่เว็บไซต์  www.thenation-news.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *